TAKE AWAY / VERPACKUNGEN

89219 - BARAN EBI
BARAN EBI
ASAHI SOGYO
45 X 1'000 PCS
Art. Nr. 89219
89218 - BARAN YAMAGATA
BARAN YAMAGATA
ASAHI SOGYO
Art. Nr. 89218
89258 - MENÜ- / SUPPENSCHALE 250 ML
MENÜ- / SUPPENSCHALE 250 ML
1 X 450 PCS Art. Nr. 89258
89259 - MENÜ- / SUPPENSCHALE 500 ML
MENÜ- / SUPPENSCHALE 500 ML
1 X 450 PCS Art. Nr. 89259
89293 - MENÜSCHALE
MENÜSCHALE
CHUCHI SCHEFF
4 X125 STÜCK
Art. Nr. 89293
89239 - MENÜSCHALE 1'000 ML
MENÜSCHALE 1'000 ML
1 X 300 PCS Art. Nr. 89239
89380 - MENÜSCHALE 2 ABTEILE
MENÜSCHALE 2 ABTEILE
CHUCHI SCHEFF
4 X 125 STÜCK
Art. Nr. 89380
89249 - MENÜSCHALE 500 ML
MENÜSCHALE 500 ML
1 X 300 PCS Art. Nr. 89249
89250 - MENÜSCHALE 650 ML
MENÜSCHALE 650 ML
1 X 300 PCS Art. Nr. 89250
89251 - MENÜSCHALE 750 ML
MENÜSCHALE 750 ML
1 X 300 PCS Art. Nr. 89251
89381 - MENÜSCHALE DECKEL
MENÜSCHALE DECKEL
CHUCHI SCHEFF
4 X 125 STÜCK
Art. Nr. 89381
89294 - MENÜSCHALE DECKEL
MENÜSCHALE DECKEL
CHUCHI SCHEFF
4 X 125 STÜCK
Art. Nr. 89294
89208 - MENÜSCHALE DECKEL TYP C
MENÜSCHALE DECKEL TYP C
MANI
1 X 400 PCS
Art. Nr. 89208
89262 - MENÜSCHALE TYP A
MENÜSCHALE TYP A
MANI
1 X 400 PCS
Art. Nr. 89262
89263 - MENÜSCHALE TYP A DECKEL FLACH
MENÜSCHALE TYP A DECKEL FLACH
MANI
1 X 400 PCS
Art. Nr. 89263
89266 - MENUSCHALE TYP A DECKEL MITTEL
MENUSCHALE TYP A DECKEL MITTEL
MANI
1 X 400 PCS
Art. Nr. 89266
89287 - MENÜSCHALE TYP B
MENÜSCHALE TYP B
MANI
1 X 400 PCS
Art. Nr. 89287
89288 - MENÜSCHALE TYP B DECKEL
MENÜSCHALE TYP B DECKEL
MANI
1 X 400 PCS
Art. Nr. 89288
89209 - MENÜSCHALE TYP C
MENÜSCHALE TYP C
MANI
1 X 400 PCS
Art. Nr. 89209
89376 - MENÜSCHALE TYP D
MENÜSCHALE TYP D
MANI
1 X 400 PCS
Art. Nr. 89376
89375 - MENÜSCHALE TYP D DECKEL
MENÜSCHALE TYP D DECKEL
MANI
1 X 400 PCS
Art. Nr. 89375
89203 - MENÜSCHALEN DECKEL E
MENÜSCHALEN DECKEL E
Art. Nr. 89203
89366 - NORI BOX GROSS
NORI BOX GROSS
20 STÜCK Art. Nr. 89366
89365 - NORI BOX KLEIN
NORI BOX KLEIN
40 STÜCK Art. Nr. 89365
89260 - SUPPENSCHALE RUND
SUPPENSCHALE RUND
1 x 450 SETS Art. Nr. 89260
89373 - SUSHI BENTOBOX
SUSHI BENTOBOX
1 X 800 STÜCK Art. Nr. 89373
89374 - SUSHI BENTOBOX DECKEL
SUSHI BENTOBOX DECKEL
1 X 800 STÜCK Art. Nr. 89374
89248 - SUSHI BOX BENTO
SUSHI BOX BENTO
1 X 300 PCS Art. Nr. 89248
89348 - SUSHI BOX BENTO
SUSHI BOX BENTO
1 X 200 PCS Art. Nr. 89348
89296 - SUSHI BOX DECKEL
SUSHI BOX DECKEL
1 X 400 PCS Art. Nr. 89296
  • 1
  • 2
  • (1 bis 30 von 41 Artikel)
  • >
  • >>